Πιστοποιήσεις

Η Nitrochem δίνοντας μεγάλο βάρος στον τομέα της ασφάλειας και της ποιότητας κατέχει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

 

Τα προϊόντα που εμπορεύεται η Nitrochem φέρουν πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης CE από τον κοινοποιημένο οργανισμό INERIS της Γαλλίας, σύμφωνα με την οδηγία 93/15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Nitrochem ακολουθεί μια πολιτική σταθερών και μακρόχρονων συνεργασιών τόσο με τους πελάτες όσο και τους προμηθευτές της. Έτσι η εταιρία μπορεί να είναι σίγουρη για την άριστη ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της εταιρείας και την ικανοποίηση του πελάτη.

 

Το ολοκληρωμένο δίκτυο πυρόσβεσης των εγκαταστάσεων καθώς και η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση και οι αυστηρές διαδικασίες λειτουργίας της εταιρίας, συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.

 • Ποιότητα

             

  Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 για την εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση εκρηκτικών προϊόντων.

 • Ασφάλεια

  Πιστοποιητικό ασφάλειας χρήσης CE από τον κοινοποιημένο οργανισμό INERIS της Γαλλίας, σύμφωνα με την οδηγία 93/15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Ιχνηλασιμότητα

  υπό κατασκευή...