Η εταιρεία

Η Nitrochem αποτελεί μια εμπορική και βιομηχανική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των εμπορικών εκρηκτικών υλών. Αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία στην Βόρειο Ελλάδα διαθέτοντας εκτεταμένο πελατολόγιο από το χώρο των λατομείων, των μεταλλείων και των τεχνικών έργων.

 

Η εταιρία αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, οδεύει με σύγχρονη μάτια προς το μέλλον και τις προκλήσεις της ελληνικής αλλά και διεθνούς αγοράς, στοχεύοντας στην διαρκή της εξέλιξη και ανάπτυξη.

 

Η εταιρία υιοθετώντας μια πελατοκεντρική θεώρηση θέτει ως πρωταρχικό σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Για το λόγο αυτό δίνει έμφαση στην ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων της αλλά και στην παροχή αποτελεσματικών λύσεων στις απαιτήσεις των πελατών.

 

Όλα τα είδη εκρηκτικών υλών και εναυσματικών μέσων που εμπορεύεται η Nitrochem είναι άριστης ποιότητας.

 

Η Nitrochem διαθέτει:

 

 • αποθηκευτικούς χώρους συνολικής χωρητικότητας

- 300.000 κιλών εκρηκτικής ύλης,
- 20 εκατομμυρίων τεμαχίων πυροκροτητών
- 3 εκατομμυρίων μέτρων θρυαλλίδας

 

 • ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων που είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων σύμφωνα με την οδηγία ADR.·

Σε συνδυασμό με τις σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες της εταιρίας με τις σοβαρότερες εταιρίες του κλάδου, εξασφαλίζεται εγγυημένα η άμεση και έγκαιρη παράδοση εμπορευμάτων στους πελάτες.

 • Δυναμικότητα

  Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι χωροθετημένες στην περιοχή Λοφίσκος στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

  Η πρόσβαση γίνεται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ενώ το περιφραγμένο οικόπεδο διαθέτει αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας και παρακολούθησης. Το εγκατεστημένο πυροσβεστικό σύστημα καθώς και τα λοιπά μέτρα προστασίας εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

  Η Nitrochem διαθέτει 11 αποθηκευτικούς χώρους όπου μπορούν να αποθηκευτούν συνολικά και συνδυαστικά μέχρι:

  • 300.000 κιλά εκρηκτικών υλών,
  • 3.000.000 μέτρα θρυαλλίδας
  • 20.000.000 τεμάχια καψύλλια
  • 200.000 κιλά πρώτων υλών

  Όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρίας λειτουργούν τηρώντας τις απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 • Αξιοπιστία

  Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο ειδικά διαμορφωμένων φορτηγών αυτοκίνητων για την μεταφορά εκρηκτικών υλών, όλα πιστοποιημένα με βάση την διεθνή οδηγία ADR. Επίσης οι οδηγοί της εταιρίας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι κατά την οδηγία ADR.

  Ο κάθε πελάτης της εταιρίας μπορεί να νοιώθει σίγουρος για την έγκαιρη και συνεχή παράδοση των υλικών που χρειάζεται, αλλά και ασφαλής εφόσον όλες οι λειτουργίες τις εταιρίας πληρούν όλες τις προδιαγραφές των εγχωρίων και διεθνών κανονισμών.